Úvodní strana


Fulltext


 

Letos Vánoce nebudou !

"Tak je zrušte, nebo dostanete pokutu", prohlásila úřednice Stavebního úřadu v Pardubicích, když jsme se před časem zeptali, zda budeme moci uskutečnit dlouhodobě propagované tradiční Vánoce v Perníkové chaloupce s charitativní akcí "Dejte dárek Ježíškovi".

Je smutnou skutečností, že budova Perníkové chaloupky byla bez úředně ověřené stavební dokumentace užívána celých 125 let (od roku 1882), přičemž teprve současný majitel ji - v souladu s novým stavebním zákonem - nechal zhotovit autorizovaným architektem a předložil ji Stavebnímu úřadu k ověření. V rozsahu a obsahu, který požaduje § 4 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dle ustanovení § 125 odst 4) stavebního zákona jsme dne 3.10.2008 požádali, aby stavební úřad dokumentaci stávajícího stavu ověřil a po jednom ověřeném výtisku ji zaslal na naši adresu (zástupci vlastníka) a Obecnímu úřadu v Rábech.

Ačkoliv si stavební úřad mohl vyžádat doplnění, změnu či přepracování předložené dokumentace stávajícího stavu, v čemž bychom nepochybně neprodleně vyhověli, nařídil 6.11.2008 dle našeho právního názoru neoprávněně zákaz užívání stavby a uložil nám požádat o změnu užívání stavby se zdůvodněním, že "naposledy byla užívána jako Ústav sociální péče (dle sdělení Obecního úřadu Ráby)".

Ústav sociální péče nepochybně nebyl účelem kterékoliv místnosti či celé stavby ve smyslu stavebního zákona, ale názvem instituce či nájemce, jenž konkrétní místnosti užíval ke konkrétním účelům kulturním, vzdělávacím, zábavním, stravovacím, ubytovacím i léčebným. Před ním objekt sloužil jako Domov důchodců, ještě dříve v něm sídlilo Zednické učiliště, Penzion pod Kunětickou horou, Lovecký zámeček...

Přitom § 125 odst. 2 stavebního zákona výslovně uvádí, že v takovém případě chybějící dokumentace "stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad."

Jsme přesvědčeni, že současné využití budovy pod názvem "Perníková chaloupka" navazuje na kulturní, vzdělávací, stravovací a zábavní služby předchozích nájemců, že stavba je k těmto účelům vybavena (tuto skutečnost koneckonců Stavební úřad v písemném vyhotovení zákazu užívání budovy potvrzuje) a že ani kapacita dřívějšího zatížení stavby cca 100 osob trvale žijících dětských i dospělých klientů a obsluhujícího personálu není dosud využita.

V zájmu větší právní jistoty jsme již v březnu 2008 Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic písemně poděkovali za poskytnutou součinnost s marným hledáním stavební dokumentace v archívech a oznámili jsme mu dle § 126 stavebního zákona, k jakým činnostem budovu užíváme. Na toto oznámení Stavební úřad v zákonné lhůtě 30 dnů nijak nereagoval - v takovém případě "má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí" (§ 127 odst.2 stavebního zákona).

Ačkoliv jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právem, ve snaze o co nejrychlejší odstranění administrativní překážky jsme se nyní podvolili požadované proceduře úředního rozhodnutí a požádali jsme o následující změnu účelu:

Dosavadní účely užívání: zařízení občanské vybavenosti se sociálním zázemím (WC) a s kulturními, vzdělávacími, zábavními, stravovacími i léčebnými službami Ústavu sociální péče, prodejna specializovaného maloobchodu, prezentační a informační kancelář dle Rozhodnutí povolení změny v užívání stavby z 5.11.2004.

Nové účely užívání: zařízení občanské vybavenosti se sociálním zázemím (WC) a s kulturními, vzdělávacími, zábavními i stravovacími službami v rozsahu rychlého občerstvení, prodejna specializovaného maloobchodu, prezentační a informační kancelář.

Územní plán o závazných částech ÚPSÚ Pod Kunětickou horou obce Ráby definuje lokalitu jako území občanské vybavenosti mj. pro kulturní, školská, sociální, církevní, zdravotnická a sportovní zařízení, zábavní střediska a objekt č.p.38 zmiňuje jako Lovčí zámeček z r.1882 v alpském stylu. V Katastru nemovitostí je uveden způsob využití budovy "občanská vybavenost".

K žádosti jsme přiložili požadovaná závazná stanoviska dotčených orgánů, pozitivní závěr mají i všechny nyní i dříve provedené periodické revize a požárně bezpečnostní řešení stavby.

Omlouváme se všem návštěvníkům, že letos Vánoce v Perníkové chaloupce nebudou. Na poezii není vhodná doba - nezbývá než čekat, až Úřad rozhodne.

Luděk Šorm, ježibabolog

PS: Dne 28.1.2009 nabylo právní moci Rozhodnutí o změně v užívání stavby bez stavebních úprav...

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka
Zveřejněno 08.12.2008 v 17:00 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
foto

aktuality z kraje

Noviny a katalogy Kraje Pernštejnů 2019
Tiskoviny pro rok 2019 spatřily světlo světa! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 16.05.2019]

Přijďte na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové c ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční 8. května 2019 od 10 do 16 hodin, a to za každého počasí (v případě deště uvnitř budovy). Letos bude hlavním hostem Jan Honza Lušovský, kreslíř humo ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 06.05.2019]

Hasičsko-guláčové klání v Kostěnicích
Letošní hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích proběhne v sobotu 1.6.2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.05.2019]

Květen v Železných horách
Od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo pálení čarodějnic a je považován za měsíc lásky. V květnové pozvánce vám chceme doporučit návštěvu starého statku v Licibořicích, který zaujme hlavně rodiny s dětmi. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 29.04.2019]

69 FICC Youth Rally v Železnohorském regionu
Na Velikonoční svátky se uskutečnila v našem regionu 69. FICC Youth Rally 2019 v Autokempinku Konopáč. Mladí karavanisté z 9 evropských států v celkovém počtu 204 se zúčastnili celé řady výletů po našem regionu a poznali tak naše přírodní, kulturní a ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 26.04.2019]

Seminář Regionální značení produktů a Design a viz ...
Dne 10. června 2019 MAS Region Kunětické hory ve spolupráci se Spolkem podnikavých žen pořádá seminář s tématem pro aktivní podnikatele - regionální značení produktů a design. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 25.04.2019]

Velikonoce s Bílým perníkem
Na Velikonoce navštivte KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® na soukromých pozemcích pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Zakoupením vstupního víza získáte právo zúčastnit se klubového zážitkového programu v roli, kterou si vyberete a na kterou jako bonus dostanete ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 19.04.2019]

Právě startuje nový GRANTOVÝ PROGRAM MAS ŽEL ...
Co musíte udělat pro to, aby jste grant získali? Stačí vyplnit Žádost o grant a naskenovanou s podpisem zaslat na email: Pisar@seznam.cz. K žádosti do mailu přiložte výpis z KN (z internetu). VEŠKERÉ DOKLADOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT POUZE ELEKTRONICKY, A ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 18.04.2019]

MAS RKH: Pozvánka na Semínář pro příjemce k výzvě ...
Dne 8.4.2019 od 16:00 hod. se v kanceláři MAS RKH bude konat seminář pro příjemce k výzvě MAS č. 2 Programu rozvoje venkova. Seminář je určen především pro osoby jejichž projekt v rámci PRV byl schválen MAS. Bližší informace naleznete v přiložené poz ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 01.04.2019]

MAS RKH: Vyhlášení výzvy MAS č. 4 z PRV
Dne 29.3.2019 byla vyhlášená Výzva MAS č. 4 z Programu rozvoje venkova. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat od 8.4.20 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.03.2019]