Úvodní strana


Fulltext


 

Letos Vánoce nebudou !

"Tak je zrušte, nebo dostanete pokutu", prohlásila úřednice Stavebního úřadu v Pardubicích, když jsme se před časem zeptali, zda budeme moci uskutečnit dlouhodobě propagované tradiční Vánoce v Perníkové chaloupce s charitativní akcí "Dejte dárek Ježíškovi".

Je smutnou skutečností, že budova Perníkové chaloupky byla bez úředně ověřené stavební dokumentace užívána celých 125 let (od roku 1882), přičemž teprve současný majitel ji - v souladu s novým stavebním zákonem - nechal zhotovit autorizovaným architektem a předložil ji Stavebnímu úřadu k ověření. V rozsahu a obsahu, který požaduje § 4 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dle ustanovení § 125 odst 4) stavebního zákona jsme dne 3.10.2008 požádali, aby stavební úřad dokumentaci stávajícího stavu ověřil a po jednom ověřeném výtisku ji zaslal na naši adresu (zástupci vlastníka) a Obecnímu úřadu v Rábech.

Ačkoliv si stavební úřad mohl vyžádat doplnění, změnu či přepracování předložené dokumentace stávajícího stavu, v čemž bychom nepochybně neprodleně vyhověli, nařídil 6.11.2008 dle našeho právního názoru neoprávněně zákaz užívání stavby a uložil nám požádat o změnu užívání stavby se zdůvodněním, že "naposledy byla užívána jako Ústav sociální péče (dle sdělení Obecního úřadu Ráby)".

Ústav sociální péče nepochybně nebyl účelem kterékoliv místnosti či celé stavby ve smyslu stavebního zákona, ale názvem instituce či nájemce, jenž konkrétní místnosti užíval ke konkrétním účelům kulturním, vzdělávacím, zábavním, stravovacím, ubytovacím i léčebným. Před ním objekt sloužil jako Domov důchodců, ještě dříve v něm sídlilo Zednické učiliště, Penzion pod Kunětickou horou, Lovecký zámeček...

Přitom § 125 odst. 2 stavebního zákona výslovně uvádí, že v takovém případě chybějící dokumentace "stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad."

Jsme přesvědčeni, že současné využití budovy pod názvem "Perníková chaloupka" navazuje na kulturní, vzdělávací, stravovací a zábavní služby předchozích nájemců, že stavba je k těmto účelům vybavena (tuto skutečnost koneckonců Stavební úřad v písemném vyhotovení zákazu užívání budovy potvrzuje) a že ani kapacita dřívějšího zatížení stavby cca 100 osob trvale žijících dětských i dospělých klientů a obsluhujícího personálu není dosud využita.

V zájmu větší právní jistoty jsme již v březnu 2008 Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic písemně poděkovali za poskytnutou součinnost s marným hledáním stavební dokumentace v archívech a oznámili jsme mu dle § 126 stavebního zákona, k jakým činnostem budovu užíváme. Na toto oznámení Stavební úřad v zákonné lhůtě 30 dnů nijak nereagoval - v takovém případě "má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí" (§ 127 odst.2 stavebního zákona).

Ačkoliv jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právem, ve snaze o co nejrychlejší odstranění administrativní překážky jsme se nyní podvolili požadované proceduře úředního rozhodnutí a požádali jsme o následující změnu účelu:

Dosavadní účely užívání: zařízení občanské vybavenosti se sociálním zázemím (WC) a s kulturními, vzdělávacími, zábavními, stravovacími i léčebnými službami Ústavu sociální péče, prodejna specializovaného maloobchodu, prezentační a informační kancelář dle Rozhodnutí povolení změny v užívání stavby z 5.11.2004.

Nové účely užívání: zařízení občanské vybavenosti se sociálním zázemím (WC) a s kulturními, vzdělávacími, zábavními i stravovacími službami v rozsahu rychlého občerstvení, prodejna specializovaného maloobchodu, prezentační a informační kancelář.

Územní plán o závazných částech ÚPSÚ Pod Kunětickou horou obce Ráby definuje lokalitu jako území občanské vybavenosti mj. pro kulturní, školská, sociální, církevní, zdravotnická a sportovní zařízení, zábavní střediska a objekt č.p.38 zmiňuje jako Lovčí zámeček z r.1882 v alpském stylu. V Katastru nemovitostí je uveden způsob využití budovy "občanská vybavenost".

K žádosti jsme přiložili požadovaná závazná stanoviska dotčených orgánů, pozitivní závěr mají i všechny nyní i dříve provedené periodické revize a požárně bezpečnostní řešení stavby.

Omlouváme se všem návštěvníkům, že letos Vánoce v Perníkové chaloupce nebudou. Na poezii není vhodná doba - nezbývá než čekat, až Úřad rozhodne.

Luděk Šorm, ježibabolog

PS: Dne 28.1.2009 nabylo právní moci Rozhodnutí o změně v užívání stavby bez stavebních úprav...

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka
Zveřejněno 08.12.2008 v 17:00 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
foto

aktuality z kraje

MAS RKH: Změna vyhlášených výzev MAS č. 6, 7 a 8 z ...
Byly provedeny změny u 6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II, 7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II a 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy js ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 04.03.2019]

Konference k rozvoji nadání: Vzdělání pro budo ...
Až do 15. března 2019 se mohou zájemci registrovat na konferenci Vzdělávání pro budoucnost, kterou společně pořádají Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání a Nakladatelství Fraus ve dnech 22. 3. – 23. 3. 2019 v Praze na Novotn ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 04.03.2019]

Pracovní nabídka města Chrudim
Město Chrudim v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II V ORP CHRUDIM hledá do svého týmu kolegu na pozici Finanční manažer a mzdový účetní projektu. Pokud máte zájem, ozvěte se na iva.rousarova@chrudim-city.cz do 15. 3. 2019. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 04.03.2019]

Březen v Železných horách
Předjaří je zvláštní doba. Čas, kdy poprvé začínáme věřit, že jaro zase přijde a přinese nám nejméně tolik radosti co vloni. Začíná okamžikem prvního tání, a stejně jako v přírodě sníh, začíná cosi tát i v nás. Jakmile ucítíme vůni hlíny, napadají ná ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.02.2019]

Probuzení Ježibaby vepřovými hody
Muzeum perníku ® v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou u Pardubic zahájí v sobotu 2. 3. 2019 svoji 16. sezónu, a to v režii spolkové samosprávy KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 21.02.2019]

Seminář Dotační příležitosti pro podnik ...
Dne 26.2.2019 od 9:00 do 13:30 pořádá Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK v Domě techniky v Pardubicích seminář Dotační příležitosti pro podnikatele, který je zaměřen na představení aktuálních podpor, které lze využít v podnikatelském sektoru. ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 15.02.2019]

Zahájení tradičních nedělních trhů ve Valech ...
Tradiční nedělní trhy ve Valech budou zahájeny v neděli 3. března 2019. Navštívit je můžete každou neděli v době od 7 do 13 hodin. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 14.02.2019]

Workshop Cestovní ruch v regionu 20.2.2019
Zveme všechny zájemce na workshop Cestovní ruch v regionu, který pořádáme dne 20.února 2019 od 9:00 do 17:00 v sále Městského úřadu v Sezemicích! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 25.01.2019]

Brožura Příklady dobré praxe SCLLD 2016 - 2018
V rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region jsme pro vás připravili brožuru Inspirativní příkaldy dobré praxe, která vám představí doposud realizované projekty prostřednictvím MAS ŽR [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.01.2019]

XIX. reprezentační ples Svazku obcí Loučná
Srdečně vás zveme na ples Svazku obcí Loučná 22. února 2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 23.01.2019]