Úvodní strana


Fulltext


 

Pohřbí zastupitelé Perníkovou chaloupku?

Ve čtvrtek 11. září 2014 bude zastupitelstvo obce Ráby pod vedením starostky Zdeňky Morchové schvalovat Nový územní plán obce Ráby, který zmenšuje zastavitelnou plochu občanské vybavenosti uvnitř oploceného areálu Lovčího zámečku (dnes Perníkové chaloupky) ve prospěch nezastavitelné plochy specifické zeleně s hlavním účelem využití jako biocentrum.

Tato změna oproti aktuálně platnému územnímu plánu (od roku 2001) by znamenala konec projektu Muzea perníku v Perníkové chaloupce, které bylo vybudováno ze soukromých zdrojů a již jedenáctou sezónu funguje bez jediné koruny dotací z veřejných zdrojů. Je vyhledávaným turistickým cílem zvláště pro rodiče s dětmi. Projekt vyžadoval a získal od restituenta k dispozici plochu „občanského vybavení“ v rozsahu celého oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Proto mohl být realizován. Pokud se dosavadní podmínky novým územním plánem změní, bude muset být bohužel ukončen.

Ohniště pro 12 měsíčků
Ohniště pro 12 měsíčků

Je jenom účelovým tvrzením zpracovatelů, že změna územního plánu umožňuje užívat celý oplocený areál beze změny! Systém ekologické stability (biocentrum) a plochy nezastavitelné zeleně mají ze zákona zcela jiný účel a požadavky než plochy občanského vybavení k výkonu živnostenské činnosti. Již nyní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic například požaduje zalesnění travnaté plochy v místě nynějšího Ohniště pro 12 měsíčků (viz foto výše) bez ohledu na jim známý fakt, že pod travnatou plochou se nalézá velký septik z dob socialismu.

Územní plán je závazný dokument budoucího vývoje obce, který zastupitelstvo přijímá ve své samostatné působnosti. Má právo trvat na tom, že stávající územní plán se měnit nebude. Namísto toho dlouhodobě deklaruje, že schválí návrh tak, jak ho připraví úředníci Magistrátu města Pardubic.

V rámci řízení zástupci Krajského úřadu jako dotčeného orgánu rozhodli, že pozemky uvnitř oploceného areálu bývalého Lovčího zámečku nadále nebudou sloužit občanské vybavenosti a podnikání jako dosud, ale prioritně pro systém ekologické stability, jež je dle definice zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. To vše uvnitř oploceného zastavěného stavebního pozemku, který je dosud z historických důvodů formálně v katastru nemovitostí veden jako les se způsobem užívání „sportoviště a rekreační plocha“.

Lovčí zámeček byl totiž v roce 1882 postaven na lesním pozemku a jeho okolí bylo dle archívních dokumentů „skvěle upraveno“ do podoby zámeckého parku. Znárodňovací výměr Ministerstva zemědělství, jež bylo nejvyšším orgánem státní správy lesů, předal Místnímu národnímu výboru v Pardubicích v roce 1949 budovu s pozemky k sociálním účelům s podmínkou, že zámecký „park nebude proměněn v užitkovou zahradu“. Nabyvatelé se ovšem o park přestali starat a nechali ho zarůst náletovými dřevinami, takže postupně začal vypadat jako běžný les. V roce 1965 byly pozemky někdejšího parku v souladu s tehdejšími předpisy oploceny pro potřeby Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež, který v areálu sídlil až do roku 2000 a na jehož činnost současní majitelé areálu Perníkové chaloupky navazují.

V roce 1996 došlo k významné změně lesního zákona, který mimo jiné zakázal oplocovat les, avšak majitelům nestanovil povinnost lesní pozemky přizpůsobit novému zákonu. Orgán státní správy lesů dostal právo a povinnost rozhodnout v pochybnostech, zda pozemky jsou či nejsou pozemky lesními dle nového zákona. Toto správní řízení probíhá od počátku března 2014 a dosud nebylo ukončeno. V něm bylo sice předloženo několik desítek zásadních důkazů, proč změnou lesního zákona v roce 1996 pozemky uvnitř oploceného areálu přestaly být lesem, neboť požadavkům nového zákona nevyhovují, avšak zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje, jež je v tomto správním řízení v pochybnostech orgánem odvolacím, se protiprávně a bez ohledu na důkazy dne 10. 3. 2014 dohodli se starostkou obce Ráby a úředníky Magistrátu, že pozemky uvnitř oploceného areálu jsou pozemky lesními a že na nich zřídí systém ekologické stability (biocentrum).

Zastupitelé obce Ráby se pak na návrh starostky Zdeňky Morchové odmítli legislativním problémem z dob socialismu zabývat pro jeho údajnou složitost a na své květnové schůzi písemnou žádost majitelů oploceného areálu Lovčího zámečku o využití zákonných pravomocí obce (např. aby trvala na zachování aktuálně platné úpravy územního plánu v lokalitě nebo aby alespoň přerušila řízení o Novém územním plánu do doby vydání pravomocného rozhodnutí v pochybnostech o charakteru předmětných pozemků, jichž se změna územního plánu týká) pouze „vzali na vědomí“.

Zda úspěšný projekt Perníkové chaloupky skončí u správního soudu nebo zda bude moci i nadále pokračovat, rozhodne hlas každého zastupitele obce Ráby při hlasování o Novém územním plánu na veřejném zasedání ve čtvrtek 11. září 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rábech. Je to jejich právo a osobní historická odpovědnost.

Luděk Šorm, jednatel

PS: bohužel, v duchu dohody s dotčenými orgány z 10. 3. 2014 také nová žádost o využití zákonných pravomocí obce Ráby, která byla zastupitelům dne 11. září 2014 přečtena a která upozornila na nezákonnosti v úředních postupech procesu přípravy podkladů, zůstala nevyslyšena s tím, že zastupitelé nebudou Nový ÚP Ráby projednávat, ale pouze schvalovat, a že se mají vyjádřit buď PRO nebo PROTI Novému územnímu plánu jako celku.

Výsledek hlasování:
Zastupitel(ka) Volební stranaJak hlasoval(a)
Zdeňka Morchová - starostka "Vaše naše Ráby", SNKPRO Nový ÚP Ráby
Vladimír Vachek - místostarosta "Vaše naše Ráby", SNK PRO Nový ÚP Ráby
Ing. Vojtěch Černík - místostarosta SNK obce Ráby PRO Nový ÚP Ráby
MUDr. Jiří Kubeš "Vaše naše Ráby", SNKnepřítomen
Roman Kolář SNK obce Rábynepřítomen
Josef Soukup SNK obce RábyPRO Nový ÚP Ráby
Mgr. Jana Trnková SNK obce RábyPRO Nový ÚP Ráby
Ing. Jana Procházková "Vaše naše Ráby", SNKPRO Nový ÚP Ráby
Jiří Frencl "Vaše naše Ráby", SNKPRO Nový ÚP Ráby

Majitelé nemovitostí v areálu Perníkové chaloupky se proti změně územního plánu v Rábech dále budou bránit správní žalobou, neboť jsou přesvědčeni, že v úředních postupech procesu její přípravy došlo k porušení zákonů.

Petice na záchranu Perníkové chaloupky

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka
Zveřejněno 05.09.2014 v 13:00 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
foto

aktuality z kraje

Noviny a katalogy Kraje Pernštejnů 2019
Tiskoviny pro rok 2019 spatřily světlo světa! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 16.05.2019]

Přijďte na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové c ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční 8. května 2019 od 10 do 16 hodin, a to za každého počasí (v případě deště uvnitř budovy). Letos bude hlavním hostem Jan Honza Lušovský, kreslíř humo ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 06.05.2019]

Hasičsko-guláčové klání v Kostěnicích
Letošní hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích proběhne v sobotu 1.6.2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.05.2019]

Květen v Železných horách
Od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo pálení čarodějnic a je považován za měsíc lásky. V květnové pozvánce vám chceme doporučit návštěvu starého statku v Licibořicích, který zaujme hlavně rodiny s dětmi. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 29.04.2019]

69 FICC Youth Rally v Železnohorském regionu
Na Velikonoční svátky se uskutečnila v našem regionu 69. FICC Youth Rally 2019 v Autokempinku Konopáč. Mladí karavanisté z 9 evropských států v celkovém počtu 204 se zúčastnili celé řady výletů po našem regionu a poznali tak naše přírodní, kulturní a ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 26.04.2019]

Seminář Regionální značení produktů a Design a viz ...
Dne 10. června 2019 MAS Region Kunětické hory ve spolupráci se Spolkem podnikavých žen pořádá seminář s tématem pro aktivní podnikatele - regionální značení produktů a design. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 25.04.2019]

Velikonoce s Bílým perníkem
Na Velikonoce navštivte KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® na soukromých pozemcích pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Zakoupením vstupního víza získáte právo zúčastnit se klubového zážitkového programu v roli, kterou si vyberete a na kterou jako bonus dostanete ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 19.04.2019]

Právě startuje nový GRANTOVÝ PROGRAM MAS ŽEL ...
Co musíte udělat pro to, aby jste grant získali? Stačí vyplnit Žádost o grant a naskenovanou s podpisem zaslat na email: Pisar@seznam.cz. K žádosti do mailu přiložte výpis z KN (z internetu). VEŠKERÉ DOKLADOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT POUZE ELEKTRONICKY, A ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 18.04.2019]

MAS RKH: Pozvánka na Semínář pro příjemce k výzvě ...
Dne 8.4.2019 od 16:00 hod. se v kanceláři MAS RKH bude konat seminář pro příjemce k výzvě MAS č. 2 Programu rozvoje venkova. Seminář je určen především pro osoby jejichž projekt v rámci PRV byl schválen MAS. Bližší informace naleznete v přiložené poz ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 01.04.2019]

MAS RKH: Vyhlášení výzvy MAS č. 4 z PRV
Dne 29.3.2019 byla vyhlášená Výzva MAS č. 4 z Programu rozvoje venkova. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat od 8.4.20 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.03.2019]