Úvodní strana


Fulltext


 

Pohřbí zastupitelé Perníkovou chaloupku?

Ve čtvrtek 11. září 2014 bude zastupitelstvo obce Ráby pod vedením starostky Zdeňky Morchové schvalovat Nový územní plán obce Ráby, který zmenšuje zastavitelnou plochu občanské vybavenosti uvnitř oploceného areálu Lovčího zámečku (dnes Perníkové chaloupky) ve prospěch nezastavitelné plochy specifické zeleně s hlavním účelem využití jako biocentrum.

Tato změna oproti aktuálně platnému územnímu plánu (od roku 2001) by znamenala konec projektu Muzea perníku v Perníkové chaloupce, které bylo vybudováno ze soukromých zdrojů a již jedenáctou sezónu funguje bez jediné koruny dotací z veřejných zdrojů. Je vyhledávaným turistickým cílem zvláště pro rodiče s dětmi. Projekt vyžadoval a získal od restituenta k dispozici plochu „občanského vybavení“ v rozsahu celého oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Proto mohl být realizován. Pokud se dosavadní podmínky novým územním plánem změní, bude muset být bohužel ukončen.

Ohniště pro 12 měsíčků
Ohniště pro 12 měsíčků

Je jenom účelovým tvrzením zpracovatelů, že změna územního plánu umožňuje užívat celý oplocený areál beze změny! Systém ekologické stability (biocentrum) a plochy nezastavitelné zeleně mají ze zákona zcela jiný účel a požadavky než plochy občanského vybavení k výkonu živnostenské činnosti. Již nyní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic například požaduje zalesnění travnaté plochy v místě nynějšího Ohniště pro 12 měsíčků (viz foto výše) bez ohledu na jim známý fakt, že pod travnatou plochou se nalézá velký septik z dob socialismu.

Územní plán je závazný dokument budoucího vývoje obce, který zastupitelstvo přijímá ve své samostatné působnosti. Má právo trvat na tom, že stávající územní plán se měnit nebude. Namísto toho dlouhodobě deklaruje, že schválí návrh tak, jak ho připraví úředníci Magistrátu města Pardubic.

V rámci řízení zástupci Krajského úřadu jako dotčeného orgánu rozhodli, že pozemky uvnitř oploceného areálu bývalého Lovčího zámečku nadále nebudou sloužit občanské vybavenosti a podnikání jako dosud, ale prioritně pro systém ekologické stability, jež je dle definice zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. To vše uvnitř oploceného zastavěného stavebního pozemku, který je dosud z historických důvodů formálně v katastru nemovitostí veden jako les se způsobem užívání „sportoviště a rekreační plocha“.

Lovčí zámeček byl totiž v roce 1882 postaven na lesním pozemku a jeho okolí bylo dle archívních dokumentů „skvěle upraveno“ do podoby zámeckého parku. Znárodňovací výměr Ministerstva zemědělství, jež bylo nejvyšším orgánem státní správy lesů, předal Místnímu národnímu výboru v Pardubicích v roce 1949 budovu s pozemky k sociálním účelům s podmínkou, že zámecký „park nebude proměněn v užitkovou zahradu“. Nabyvatelé se ovšem o park přestali starat a nechali ho zarůst náletovými dřevinami, takže postupně začal vypadat jako běžný les. V roce 1965 byly pozemky někdejšího parku v souladu s tehdejšími předpisy oploceny pro potřeby Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež, který v areálu sídlil až do roku 2000 a na jehož činnost současní majitelé areálu Perníkové chaloupky navazují.

V roce 1996 došlo k významné změně lesního zákona, který mimo jiné zakázal oplocovat les, avšak majitelům nestanovil povinnost lesní pozemky přizpůsobit novému zákonu. Orgán státní správy lesů dostal právo a povinnost rozhodnout v pochybnostech, zda pozemky jsou či nejsou pozemky lesními dle nového zákona. Toto správní řízení probíhá od počátku března 2014 a dosud nebylo ukončeno. V něm bylo sice předloženo několik desítek zásadních důkazů, proč změnou lesního zákona v roce 1996 pozemky uvnitř oploceného areálu přestaly být lesem, neboť požadavkům nového zákona nevyhovují, avšak zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje, jež je v tomto správním řízení v pochybnostech orgánem odvolacím, se protiprávně a bez ohledu na důkazy dne 10. 3. 2014 dohodli se starostkou obce Ráby a úředníky Magistrátu, že pozemky uvnitř oploceného areálu jsou pozemky lesními a že na nich zřídí systém ekologické stability (biocentrum).

Zastupitelé obce Ráby se pak na návrh starostky Zdeňky Morchové odmítli legislativním problémem z dob socialismu zabývat pro jeho údajnou složitost a na své květnové schůzi písemnou žádost majitelů oploceného areálu Lovčího zámečku o využití zákonných pravomocí obce (např. aby trvala na zachování aktuálně platné úpravy územního plánu v lokalitě nebo aby alespoň přerušila řízení o Novém územním plánu do doby vydání pravomocného rozhodnutí v pochybnostech o charakteru předmětných pozemků, jichž se změna územního plánu týká) pouze „vzali na vědomí“.

Zda úspěšný projekt Perníkové chaloupky skončí u správního soudu nebo zda bude moci i nadále pokračovat, rozhodne hlas každého zastupitele obce Ráby při hlasování o Novém územním plánu na veřejném zasedání ve čtvrtek 11. září 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rábech. Je to jejich právo a osobní historická odpovědnost.

Luděk Šorm, jednatel

PS: bohužel, v duchu dohody s dotčenými orgány z 10. 3. 2014 také nová žádost o využití zákonných pravomocí obce Ráby, která byla zastupitelům dne 11. září 2014 přečtena a která upozornila na nezákonnosti v úředních postupech procesu přípravy podkladů, zůstala nevyslyšena s tím, že zastupitelé nebudou Nový ÚP Ráby projednávat, ale pouze schvalovat, a že se mají vyjádřit buď PRO nebo PROTI Novému územnímu plánu jako celku.

Výsledek hlasování:
Zastupitel(ka) Volební stranaJak hlasoval(a)
Zdeňka Morchová - starostka "Vaše naše Ráby", SNKPRO Nový ÚP Ráby
Vladimír Vachek - místostarosta "Vaše naše Ráby", SNK PRO Nový ÚP Ráby
Ing. Vojtěch Černík - místostarosta SNK obce Ráby PRO Nový ÚP Ráby
MUDr. Jiří Kubeš "Vaše naše Ráby", SNKnepřítomen
Roman Kolář SNK obce Rábynepřítomen
Josef Soukup SNK obce RábyPRO Nový ÚP Ráby
Mgr. Jana Trnková SNK obce RábyPRO Nový ÚP Ráby
Ing. Jana Procházková "Vaše naše Ráby", SNKPRO Nový ÚP Ráby
Jiří Frencl "Vaše naše Ráby", SNKPRO Nový ÚP Ráby

Majitelé nemovitostí v areálu Perníkové chaloupky se proti změně územního plánu v Rábech dále budou bránit správní žalobou, neboť jsou přesvědčeni, že v úředních postupech procesu její přípravy došlo k porušení zákonů.

Petice na záchranu Perníkové chaloupky

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 05.09.2014 v 13:00 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
foto

aktuality z kraje

XIX. reprezentační ples Svaku obcí Loučná
Srdečně vás zveme na ples Svazku obcí Loučná 22. února 2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 23.01.2019]

PF 2019 od spolkové samosprávy
Na Silvestra ulehla Ježibaba v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou u Pardubic k zimnímu spánku, který potrvá až do první soboty v březnu. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 31.12.2018]

Silvestrovské Ukládání Ježibaby k zimnímu spánk ...
Perníková chaloupka pod Kunětickou horou u Pardubic se připravuje na závěr jubilejní 15. sezóny. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 22.12.2018]

MAS RKH: Vyhlášení Výzev MAS č. 6 - 10 z IROP
Dne 21. 12. 2018 byly vyhlášeny Výzvy MAS č. 6 až 10 z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy jsou vyhlášeny na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory. Příje ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 21.12.2018]

Mariášový turnaj v Kostěnicích
...ve stylu zabijačkových hodů [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 21.12.2018]

Vánoční turnaj v mariáši
Přijměte naše pozvání na turnaj v Mariaši, který se opět po roce bude konat v Časech. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 13.12.2018]

VYSAĎME STROMY V KRAJINĚ
V současné době máte jedinečnou možnost vysadit stromy a podpořit obnovu krajiny našeho regionu! [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 12.12.2018]

Pracovní nabídka MAS ŽR
MAS ŽR hledá do svého týmu kolegu na pozici Administrativního pracovníka pro Šablony I a II.- Pokud máte zájem ozvěte se na Pisar@seznam.cz [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 11.12.2018]

MAS RKH: 2. změna vyhlášené výzvy č. 6 OPZ
Ke dni 10.12.2018 byly provedeny změny u 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II z Operačního programu Zaměstnanost. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Re ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 10.12.2018]

Prosinec v Železných horách
prosinci slunce občas prosvitne mezi mraky. I takto mohl vzniknout název tohoto měsíce. Zůstaneme u světla a v pozvánce měsíce prosince se chceme zmínit o jednom novodobějším předvánočním zvyku, Betlémském světle. Na další výlety a akce se nechte ins ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 28.11.2018]