Úvodní strana


Fulltext


 

DVĚ ÚČTENKY – CO JE ODLIŠUJE ??? Najděte "babišné"!

Ministr financí Andrej Babiš s oblibou zdůrazňuje, že EET nepřináší žádné povinnosti navíc pro toho, kdo je zvyklý nekrást a tisknout účtenky. Jako by mezi dosavadními a novými účtenkami ze systému EET nebyl rozdíl. Ale to přece není pravda!
Dvě účtenky - co je odlišuje? Hledejte rozdíly!
Dvě účtenky - co je odlišuje? Hledejte rozdíly!

Na obrázku vlevo je zjednodušený daňový doklad s prodejní cenou lízátka ve výši 4 Kč, jaký lze v maloobchodě vydávat až do začátku 2. vlny EET. Zcela zdarma jako potvrzení o nákupu a o zaúčtování tržby do účetnictví podnikatele.

Na obrázku vpravo je nová účtenka z prodeje téhož lízátka za 4 Kč, kterou také tiskneme zdarma jako potvrzení o nákupu a o zaúčtování tržby do účetnictví podnikatele, avšak NAVÍC obsahuje zákonem vyžadovanou službu „zaevidování do EET“, zpoplatněnou na základě předem zveřejněných podmínek prodeje smluvní cenou 10 Kč/účtenka, tzn. celkem za 14 Kč. Pro tuto službu se ujal neoficiální název "babišné".

Je EET službou a má nějakou hodnotu?

Jsem přesvědčen, že ano. I podle obecné definice ve Wikipedii: „Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek).“ Zákon ji definuje jako povinnost on-line zaslat státu datovou zprávu o každé hotovostní transakci a bezhotovostní platbě kartou ve speciálním formátu XML, pak minimálně 2 vteřiny počkat na příjem potvrzení o přijetí této datové zprávy s unikátním kódem a následně vystavit účtenku (včetně unikátních kódů FIK+BKP nebo PKP) tak, aby ji zákazník mohl převzít. Je důležité zdůraznit, že tyto povinnosti mnohdy technického charakteru mají ze zákona pouze poplatníci - živnostníci, a nikoliv nějaké jejich EET pokladny, tablety a tiskárny či poskytovatelé služeb pro EET! Jedině živnostníci (i ti nejmenší) nesou odpovědnost za dodržení minimální dvouvteřinové doby odezvy, za bezpečnost jim vydaných certifikátů a za kvalitu internetového spojení, ačkoliv o technickém zajištění a rizicích EET nemají a ani nemohou mít odborné povědomí. Celá evidence tržeb probíhá jenom na jejich riziko a pod astronomickou sankcí až 500 tisíc Kč, která má pro mnohé z nich charakter „ekonomického trestu smrti“.

Poskytnutí takto mimořádně důležité služby stát sice vyžaduje jako zákonnou povinnost, ale náklady s ní spojené přenesl na živnostníky a na jejich zákazníky, kterým současně nabídl přidanou hodnotu v podobě „účtenkové loterie“ s nadějí na atraktivní výhry. Právě díky poskytnuté službě „zaevidování do EET“ se totiž každá účtenka stala způsobilou ke slosování v nově zaváděné účtenkové loterii EET, jak potvrdil generální ředitel Finanční správy Martin Janeček: „Jakmile ministerstvo rozhodne, že se nějaké účtenky slosují, pak předpokládám, že účtenková loterie proběhne.“ A tak to již není jenom nějaký paragon či papírek z registrační pokladny (pořízené nedávno pod legislativním tlakem dřívější vlády ČSSD), ale nově je to los účtenkové loterie, jehož užitečný efekt není dán hodnotou nakoupeného zboží či služeb, ale službou „zaevidování do EET“, kterou stát sice vyžaduje, avšak neplatí!

K pokrytí části nákladů a hodnoty rizik z poskytování služby „zaevidování do EET“ jsme se rozhodli plošně nezdražovat naše výrobky, zboží a služby, neboť pivo za EET nemůže(!) a vyžadovaná služba není spojena s jednotlivými prodávanými produkty (není jejich součástí ani vlastností), ale je poskytována po zaúčtování celkové tržby za celý nákup krátce před vytištěním účtenky! Proto jako součást smluvních podmínek každého prodeje jsme doplnili za tuto nově poskytovanou službu smluvní cenu ve výši 10,- Kč/účtenka (tato položka je samozřejmě vyčíslena na slosovatelné účtence vč. DPH) s možností uplatnění akční slevy ve výši 100% na nákupy nad 99 Kč. Jedině tak se můžeme bránit účelovému rozdělování nákupu na velké množství slosovatelných účtenek a zákazníci mohou přemýšlet o smyslu a nastavených parametrech tohoto zákona: Co má vlastně větší hodnotu? Prodej 1 lízátka bez sankčního rizika za 4 Kč anebo zaevidování tohoto lízátka do EET pod sankcí „ekonomického trestu smrti“ až 500 tisíc Kč ???

Luděk Šorm

PS: v médiích často opakované tvrzení o jakési nezákonnosti tohoto postupu dle vyjádření Č.O.I. pro Babišův deník není podloženo ani odkazem na porušovaný paragraf nějakého zákona ani správním řízením, které by v případě zjištěné nezákonnosti správní orgán musel zahájit a vést...

ÚSTAVA ČR: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."
ÚSTAVA ČR: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."

Ke dni 23. 12. 2016 je zákonnost účtování služby "zaevidování do EET" potvrzena rozhodnutím České obchodní inspekce i vyjádřením Finančního úřadu pro Pardubický kraj pro ČT. Kdo se přidá k protestu?

Babišné je legální
Babišné je legální
DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka
Zveřejněno 07.12.2016 v 22:10 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
foto

aktuality z kraje

Noviny a katalogy Kraje Pernštejnů 2019
Tiskoviny pro rok 2019 spatřily světlo světa! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 16.05.2019]

Přijďte na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové c ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční 8. května 2019 od 10 do 16 hodin, a to za každého počasí (v případě deště uvnitř budovy). Letos bude hlavním hostem Jan Honza Lušovský, kreslíř humo ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 06.05.2019]

Hasičsko-guláčové klání v Kostěnicích
Letošní hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích proběhne v sobotu 1.6.2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.05.2019]

Květen v Železných horách
Od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo pálení čarodějnic a je považován za měsíc lásky. V květnové pozvánce vám chceme doporučit návštěvu starého statku v Licibořicích, který zaujme hlavně rodiny s dětmi. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 29.04.2019]

69 FICC Youth Rally v Železnohorském regionu
Na Velikonoční svátky se uskutečnila v našem regionu 69. FICC Youth Rally 2019 v Autokempinku Konopáč. Mladí karavanisté z 9 evropských států v celkovém počtu 204 se zúčastnili celé řady výletů po našem regionu a poznali tak naše přírodní, kulturní a ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 26.04.2019]

Seminář Regionální značení produktů a Design a viz ...
Dne 10. června 2019 MAS Region Kunětické hory ve spolupráci se Spolkem podnikavých žen pořádá seminář s tématem pro aktivní podnikatele - regionální značení produktů a design. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 25.04.2019]

Velikonoce s Bílým perníkem
Na Velikonoce navštivte KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® na soukromých pozemcích pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Zakoupením vstupního víza získáte právo zúčastnit se klubového zážitkového programu v roli, kterou si vyberete a na kterou jako bonus dostanete ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 19.04.2019]

Právě startuje nový GRANTOVÝ PROGRAM MAS ŽEL ...
Co musíte udělat pro to, aby jste grant získali? Stačí vyplnit Žádost o grant a naskenovanou s podpisem zaslat na email: Pisar@seznam.cz. K žádosti do mailu přiložte výpis z KN (z internetu). VEŠKERÉ DOKLADOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT POUZE ELEKTRONICKY, A ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 18.04.2019]

MAS RKH: Pozvánka na Semínář pro příjemce k výzvě ...
Dne 8.4.2019 od 16:00 hod. se v kanceláři MAS RKH bude konat seminář pro příjemce k výzvě MAS č. 2 Programu rozvoje venkova. Seminář je určen především pro osoby jejichž projekt v rámci PRV byl schválen MAS. Bližší informace naleznete v přiložené poz ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 01.04.2019]

MAS RKH: Vyhlášení výzvy MAS č. 4 z PRV
Dne 29.3.2019 byla vyhlášená Výzva MAS č. 4 z Programu rozvoje venkova. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat od 8.4.20 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.03.2019]