Měšťanské domy [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Měšťanské domy na středověkých parcelách, vesměs s gotickými zaklenutými sklepy, dostaly svou dnešní podobu v 16., 18. a v 19. století. Z největšího renesančního domu č. 105 je po přestavbách zachován pouze bosovaný portál datovaný 1595. Síně domů č. 154 a č. 155 pod náměstím, postavené v 70. letech 16. století, jsou zaklenuty hvězdovými klenbami.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 15:07 hodin