Poutní místo Broumov [ Poutní místo ]

Opatský kostel sv. Vojtěcha s benediktínským klášterem
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, tzv. Naší milé paní pod lipami
Děkanský kostel sv. Petra a Pavla
Filiální kostel sv. Václava, filiální kostel sv. Ducha
Poutní kaple Panny Marie na Hvězdné


Nejstarší osada na místě dnešního Broumova je datována kolem roku 1171.
V roce 1213 dostali od Přemysla Otakara I. Broumovský výběžek darem břevnovští benediktini a založili zde roku 1256 městečko. V té době byl také v Broumově postaven hrad a klášterní kostel s proboštstvím. Klášter se stal letním sídlem břevnovských opatů až do 20. století. Ti ho nechali v letech 1726 - 1748 přestavět K. I. Dientzenhoferem v barokním slohu.Klášterní kostel, který byl původně gotický, byl v letech 1684 - 1694 barokně přestavěn M. Alliem.

Střed historického jádra Broumova tvoří velké obdélníkové náměstí s mariánským sloupem od J. a M. J. Brokoffů z roku 1706. Děkanský kostel sv Petra a Pavla v severozápadním rohu náměstí , původně gotický, bal barokizován roku 1682. Jeho klenotem je oltářní socha Panna Marie z let 1360 - 1370.

První nádvoří kláštera uzavírá napravo západní průčelí kostela, vlevo zadní trakt nové prelatury. Sochařská výzdoba vstupní terasy dokumentuje dějiny kláštera. Jednolodní kostel s třemi trojicemi bočních kaplí s emporami je ukončen pětibokým presbytářem. Valená klenba má bohatou štukovou a freskovou výzdobu. Z původní gotické stavby se dochovaly dva portály. Obrazy v nástěnných malovaných oltářích vytvořil V. V. Reiner v letech 1721 - 1722.
Hřbitovní kostel Panny Marie jižně od historického jádra je nejstarším dřevěným kostelem v Čechách. Na rokokovém hlavním oltáři je umístěna pozdně gotická milostná socha Panna Marie z 16. století.
Soubor broumovských kostelů doplňuje barokní kostel sv. Ducha s bývalým špitálem a hlavně centrální kostel sv. Václava od K. I. Dientzenhofera.
V první polovině 18. století nechali opati broumovského benediktinského kláštera vystavět také v okolních obcích postupně devět venkovských kostelů. Jedinečnost tohoto souborů je dána skutečností, že také zde jde o projekty Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů. Ukázkou může být nejznámější z nich - poutní kaple Panny Marie na Hvězdě - která je však poněkud netypická užitím zdiva z neomítaných pískovcových kvádrů.

Hlavní pouť:
- v hřbitovním kostele Nanebevzetí Panna Marie - 15. 8.
- v opatském kostele sv. Vojtěcha - 23. 4.
- v děkanském kostele sv. Petra a Pavla - neděle před nebo po 29. 6.




Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.01.2005 v 07:58 hodin