[Měšťanský dům nebo stavba]

Území obce: Broumov,

Počet záznamů: 2