Fotografický výlet do ZOO v Praze

Ve středu 23. 9. 2009 vyrazili členové SPMP Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov na celodenní výlet fotografického kroužku do ZOO Praha.
Počasí na této akci nám vyšlo úplně skvěle. Teplo, sluníčko a přímo ideální podmínky pro fotografování.
Katka
Každý z členů fotografického kroužku nafotil celou řadu krásných záběrů a takto získané materiály budou v budoucnu použity v přípravě další naší výstavy.
David
Všichni jsme si tedy užili krásný a pohodový den.

Bc.Juna