Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sezemice 2022

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova)
Termíny zápisu:
4. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 hod
S. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 hod
6. 5. 2022 od 7.00 do 12.00 hod
Veškeré další informace jsou uvedeny na úřední desce obce Časy v ostatních dokumentech.